Lotte Finance Hướng dẫn về giấy tờ của KH là Quân đội

Dear anh/chị phòng ban,
Đề phù hợp với định hướng kinh doanh của Công ty và Quy định cho vay tiền mặt mới sửa đổi đã cho vay Đối tượng trong Quân đội (Sỹ Quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng.v.v…)

RM team gửi hướng dẫn về các loại giấy tờ đặc thù của KH thuộc nhóm Quân đội.

1.       Đối với Chứng minh quân đội, Chứng minh Sĩ quan (CMQĐ, CMSQ), Thẻ ngành đặc thù của các cá nhân thuộc lực lượng vũ trang

a.       Các thông tin phải rõ ràng: hình ảnh, số CMQĐ, họ tên KH, năm sinh, đơn vị công tác, cấp bậc, đặc điểm nhận dạng, ngày cấp, nơi cấp, giáp lai, dấu mộc.

b.      Phải có đầy đủ chữ ký, tên của người cấp và cơ quan cấp.

c.       Còn thời hạn sử dụng tối thiểu 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ vay lên hệ thống lần đầu tiên. Thời hạn sử dụng các thẻ ngành đặc thù cụ thể như sau:

–          Thời hạn sử dụng Giấy chứng minh sĩ quan đối với Sĩ quan cấp Tướng và cấp Tá là 08 (tám) năm kể từ ngày cấp.

–          Thời hạn sử dụng Giấy chứng minh sĩ quan đối vỡi Sĩ quan cấp Úy là 13 (mười ba) năm kể từ ngày cấp.

–          Thời hạn sử dụng chứng minh quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng là 12 (mười hai) năm kể từ ngày cấp.

Trường hợp KH thuộc đối tượng Quân đội có thể dùng CMQĐ/CMSQ thay thế CMND/CCCD để nộp hồ sơ vay tại LotteFinance.


2.       Đối với Sổ hộ khẩu, với các cá nhân thuộc lực lượng vũ trang/ bộ đội chuyên ngành.v.v…mà hộ khẩu tại đơn vị chủ quản nơi KH đang công tác. Giấy xác nhận hộ khẩu có dấu tròn của đơn vị và chữ ký của người có thẩm quyền sẽ có giá trị tương đương SHK. Nội dung giấy xác nhận hộ khẩu phải có thông tin:

a.       Họ tên KH;

b.      Số CMND/CCCD/CMQĐ/CMSQ/Thẻ ngành.v.v… ;

c.       Ngày tháng và/hoặc năm sinh của KH;

d.      Địa chỉ hộ khẩu.

Yêu cầu giấy xác nhận hộ khẩu của đơn vị có hiệu lực tối đa 06 tháng tính từ ngày xác nhận và thời hạn hiệu lực còn lại tối thiểu 15 ngày tính đến thời điểm chuyển hồ sơ lần đầu lên hệ thống.