Chào đón F88 – Tài chính cá nhân đã hoạt động trở lại

Thân gửi Publisher,

Thông báo chiến dịch F88 đã hoạt động trở lại.

Chiến dịch F88 đã chạy lại từ hôm nay 13.04, với mô hình Hệ thống Cầm đồ Toàn quóc , cung cấp dịch vụ cầm đồ Tin cậy – Nhanh chóng – Thân thiện.
Các bạn Publisher cùng đẩy số thật mạnh nhé!

Các bạn cần hỗ trợ thì liên hệ ngay AM nha !