CHIẾN DỊCH AVAY THÔNG BÁO CẬP NHẬT HOA HỒNG

🥰 AVAY CPQL 🥰THÔNG BÁO TĂNG HOA HỒNG CHO PUBLISHER🥰

💰💰Mức hoa hồng TĂNG từ 25,000 lên 38,000 sẽ được tính dựa trên mức độ Lead như sau:

☑️High: Hoa hồng 38.000VNĐ
☑️Medium_a: Hoa hồng 23.000VNĐ
☑️Medium: Hoa hồng 13.000VNĐ
☑️Low: Hoa hồng 9.000VNĐ
☑️Lowest: Hoa hồng 5.500VNĐ
☑️Non_scored: Hoa hồng 0VNĐ

💚💚Publisher hãy cùng tham gia chiến dịch này và đẩy số cùng AVAY CPQL nha: https://a.temo.vn/