CHIẾN DỊCH LOTTE: Bảo mật khoản vay đối với người tham chiếu

LOTTE Finance gửi thông báo đến v/v Bảo mật khoản vay đối với người tham chiếu là Người thân của KH như sau:

1.       Đối với trường hợp KH không muốn người thân biết về khoản vay, Sales ghi tại phần ghi chú của Phiếu thông tin KH như sau “Không thông báo khoản vay với gia đình”

2.       Điều kiện áp dụng:

–          Khoản vay ≤ 25 triệu

–          Áp dụng cho tất cả các sản phẩm cho vay tiêu dùng giải ngân trực tiếp (ngoại trừ KH vay theo sản phẩm Lady motor có đăng ký xe đứng tên chồng KH)

–          Sales phải note tại trường Ghi chú như sau “Không thông báo khoản vay với gia đình”

Trân trọng thông báo!