CHIẾN DỊCH LOTTE: SỬA ĐỔI 1 SỐ QUY ĐỊNH VỀ CÁC SẢN PHẨM

Finstar xin thông báo:
Sửa đổi một số quy định về các sản phẩm khách hàng là phụ nữ, Khách hàng là nhân viên nhà nước, Khách hàng có hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Quy định có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2021