CHIẾN DỊCH MC: Thông báo ban hành bảng giá xe Quý 1/2021 – sản phẩm cho vay tiền mặt dành cho KH có GCNĐK xe máy (CS Mbike)

 Temo xin thông báo Bảng giá xe cập nhật mới dành cho sản phẩm cho vay tiền mặt đối với khách hàng có giấy chứng nhận đăng ký xe máy như file đính kèm có hiệu lực kể từ ngày 29/1/2021.