CHIẾN DỊCH PTF: Áp dụng các biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng

Finstar xin thông báo áp dụng các biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với dự án PTF như sau :

1.     Không tiếp cận và nhập lên hệ thống những hồ sơ vay của KH đang có khoản vay tín chấp, hạn mức thấu chi, thẻ tín dụng của từ 3 TCTD trở lên.

2.     Với Khách hàng chưa từng có quan hệ tín dụng tại đâu hay CIC trắng, đề nghị:

– KH cung cấp các loại chứng từ thể hiện số CMND cũ có thể tra cứu online trên hệ thống (gồm Hộ chiếu/Giấy phép lái xe/ mã số thuế có thông tin trùng khớp với khách hàng/…..) /hoặc.

– KH cung cấp tối thiểu 01 tham chiếu là bố/mẹ/vợ chồng đồng thời không áp dụng bảo mật khoản vay.

3.  Không tiếp cận các KH có lịch sử tín dụng xấu, cụ thể:

– KH có lịch sử quá hạn từ nhóm 3 trở lên trong vòng 24 tháng gần nhất với dư nợ quá hạn từ 5 triệu trở lên.

– KH có lịch sử quá hạn từ nhóm 3 trở lên trong vòng 12 tháng gần nhất với dư nợ quá hạn dưới 5 triệu.

– KH đang có Nợ chú ý/Nợ xấu hoặc có lịch sử nợ nhóm 2 trên 3 kỳ trong vòng 6 tháng gần nhất.

4. Đối với khoản vay từ 30 triệu trở lên bộ phận Thẩm định/Phê duyệt sẽ thực hiện gọi điện tham chiếu cho người thân của KH và không áp dụng kịch bản bảo mật. Đề nghị KH cung cấp:

-Tối thiểu 01 sđt tham chiếu là của bố, mẹ, vợ, chồng /hoặc,

-Tối thiểu 01 sđt tham chiếu là của Anh, Chị, Em ruột (có thể hiện trên sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ chứng minh khác).

Các quy định trên đây được áp dụng từ thứ 2, ngày 11/01/2021.

Trân trọng!