CHIẾN DỊCH PTF: Cập nhật thêm địa bàn bán mới của chiến dịch PTF theo địa chỉ SIP Hà Nam.

Finstar xin thông báo: Cập nhật thêm địa bàn bán mới của chiến dịch PTF theo địa chỉ SIP Hà Nam. Cụ thể như sau :

– Phạm vi bán kính 40km tính từ trụ sở đơn vị, không bao gồm huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

– TP.Ninh Bình và TP.Tam Điệp thuộc tỉnh Ninh Bình với phạm vi bán kính xa nhất là 50km tính từ trụ sở đơn vị đến nơi ở hoặc nơi làm việc của khách hàng (bao gồm cả những xã, huyện thuộc tỉnh Ninh Bình nằm trong bán kính này).

Trong trường hợp KH nằm trong phạm vi bán kính từ 50km-53km (để bao trọn KCN Tam Điệp) phải tham vấn ý kiến của Trưởng phòng TĐ&PDTD trước khi thực hiện lên app (Nhằm đáp ứng quy định số 076 của Quy trình thẩm định thực địa).

– Huyện Trực Ninh thuộc tỉnh Nam Định với phạm vi bán kính xa nhất là 50km tính từ trụ sở đơn vị (bao gồm cả những xã, huyện thuộc tỉnh Nam Định nằm trong bán kính này).

PTF Hà Nam lưu ý: Với những khách hàng ở những địa bàn xa và khó di chuyển Phòng TĐ&PDTD sẽ đợi sau 03 ngày hoặc sau khi gom đủ 05 hồ sơ mới thực hiện FV một lần để tiết kiệm chi phí đi lại. Vì vậy, với những KH ở xa thì thời gian thẩm định/phê duyệt sẽ chậm hơn bình thường.

Trân trọng,