CHIẾN DỊCH SHB : HƯỚNG DẪN CÁCH CHỤP ẢNH VỚI KH TRONG THỜI GIAN DIỄN RA DỊCH COVID 19

Kính gửi toàn thể nhân viên

Finstar trân trọng thông báo hướng dẫn cách thức chụp ảnh giữa NVKD với KH trong thời gian diễn ra dịch Covid tại SHB FC theo tình hình mới. Chi tiết như sau:

1Nội dung chính cần thông báo/ cập nhậtBP Đào Tạo xin truyền thông: Tiếp tục triển khai Thông báo 0333/2020/TB-TGĐ V/v Hướng dẫn cách thức chụp ảnh giữa Nhân viên kinh doanh với Khách hàng trong thời gian diễn ra dịch COVID-19 tại SHBFC theo tình hình mới.
 Đối tượng áp dụng:
Nội dung thông báo:
Ø Làm rõ thêm về hướng dẫn chụp ảnh theo phương án 1:
     Đối với ảnh chụp NVKD và Khách hàng bao gồm:
1.       Ảnh chụp NVKD và KH:
a.       NVKD đeo khẩu trang
b.       KH có thể đeo hoặc không đeo khẩu trang
c.       Khoảng cách tương đối được xác định bằng mắt thường: chỉ cần có khoảng cách không quá gần là được chấp nhận.
2.       Ảnh chụp cá nhân KH: không đeo khẩu trang
3.       Ảnh chụp cá nhân NVKD: không đeo khẩu trang
– Yêu cầu cả 3 ảnh trên đều có chung 1 khung cảnh giống nhau
– Chất lượng ảnh chụp cần tuân thủ theo quy định về ảnh chụp Khách hàng và đảm bảo có thể nhận diện được hình ảnh của khách hàng trên ảnh chụp với ảnh khách hàng trên các giấy tờ nhân thân trong hồ sơ vay vốn. NVKD mặc đồng phục/ đeo thẻ nhân viên theo Quy định của SHB FC.
   Đối với hồ sơ áp dụng miễn POA, yêu cầu 6 tấm ảnh như sau:
1.       3 tấm ảnh như quy định trên: chụp trước mặt tiền nhà KH
2.       3 tấm ảnh như quy định trên: chụp trong nhà KH
2Ngày hiệu lực áp dụng11/09/2020 (TB 0333/2020/TB-TGĐ)
3Ngày thông báo02/02/2021