CHIẾN DỊCH SHB : THÔNG BÁO KHẨN

Dear anh/chị trong điều kiện dịch bệnh hiện tại, TTTĐ SHB FC có kế hoạch xử lý hs FV (thực địa) như sau:
1) Tỉnh Hải Dương : Tạm thời dừng tại TP Chí Linh cho đến khi nhà chức trách có thông báo mới, thuận lợi cho việc triển khai FV.
2) Tỉnh Quảng Ninh: Huyện Đông Triều, Uông Bí, Quảng Yên : Xử lý tập trung
Vậy anh/chị năm thông tin để biết và cùng phối hợp.