CHIẾN DỊCH SHBFC : Thông báo Thực hiện chương trình tự động hóa xác minh thông tin Khách hàng qua số điện thoại

BP Đào Tạo xin truyền thông: Nhằm tăng năng suất, hiệu quả và giảm thiểu thời gian xử lý hồ sơ, yêu cầu các ĐVKD thực hiện triển khai chương trình tự động hóa xác minh thông tin KH qua số điện thoại trên toàn bộ các sản phẩm vayRiêng các sản phẩm TOPUP, STAFFLOAN và vay online qua app không yêu cầu bắt buộc.

ĐVKD thực hiện theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Nhân viên kinh doanh khi đi tư vấn và thu thập hồ sơ đăng kí vay của khách hàng thì hướng dẫn khách hàng nhắn tin theo cú pháp:

DK SHF gửi 90032 với thuê bao Mobifone, hoặc

SHFM DK1 gửi 5788 với thuê bao Viettel.

Lúc đó tổng đài xác minh thông tin tự động sẽ gửi lại tin nhắn mời khách hàng đồng ý xác nhận thông tin.

Bước 2: Sau khi khách hàng nhận được tin nhắn từ tổng đài, Nhân viên kinh doanh tiếp tục hướng dẫn khách hàng nhắn tin phản hồi theo cú pháp:

Y SHF gửi 90032 với thuê bao Mobifone, hoặc

SHFM Y1 gửi 5788 với thuê bao Viettel.

Để xác nhận đồng ý cung cấp thông tin.

Bước 3: Nhân viên kinh doanh chụp lại màn hình tin nhắn Khách hàng đã tương tác với tổng đài xác minh thông tin tự động và đính kèm vào mục “Hồ sơ khác” trên hệ thống LOS.

Lưu ý:

–          Toàn bộ những tin nhắn khách hàng gửi đều miễn phí.

–          Khách hàng phải sử dụng đúng số điện thoại đăng kí trên đơn đề nghị vay vốn để thực hiện các tin nhắn trên.

–          Chỉ áp dụng với 2 nhà mạng Viettel và Mobiphone, các nhà mạng khác không yêu cầu gửi tin nhắn và chụp màn hình tin nhắn theo hướng dẫn.

–          Chỉ yêu cầu chụp màn hình thể hiện KH đã soạn tin nhắn đúng theo cú pháp hướng dẫn tại bước 1 và bước 2, không yêu cầu thể hiện cả tin nhắn phản hồi từ tổng đài như ví dụ sau:

–          Trường hợp KH đã soạn tin nhắn đăng ký định vị nhưng không nhận được tin nhắn phản hồi từ tổng đài thì thực hiện như sau: Chụp lại màn hình thể hiện thông tin lỗi từ nhà mạng và ghi chú lại thông tin lỗi trên phần nhận xét của ĐVKD