EASY CREDIT Thông báo: Chính sách hỗ trợ vay cho khách hàng Lao Động Tự Do

EASY CREDIT – Chính sách hỗ trợ vay cho khách hàng Lao Động Tự Do

Kể từ ngày 11/05/2020, đối với phân khúc Khách hàng Làm nghề tự do, EASY CREDIT sẽ hỗ trợ xem xét hồ sơ vay nếu CÓ chứng từ chứng minh thu nhập. Hồ sơ Khách hàng Làm nghề tự do nếu không có chứng từ chứng minh thu nhập sẽ không được hỗ trợ vay.

Các Chứng từ chứng minh thu nhập dành cho phân khúc Khách hàng Làm nghề tự do như sau:
– Sao kê ngân hàng hoặc;
– Hợp đồng lao động hoặc Phụ lục Hợp đồng lao động hoặc;
– Hợp đồng thời vụ hoặc Hợp đồng cộng tác viên hoặc Hợp đồng dịch vụ hoặc;
– Giấy tờ về Bảo hiểm nhân thọ hoặc;
– Sao kê thẻ tín dụng hoặc;
– Hóa đơn /Phiếu thu tiền điện
Cùng đẩy số ngay hôm nay!