Hướng dẫn chiến dịch SHB Finance TSA

Đây là một chiến dịch Hot dành cho các bạn sales tài chính với ưu điểm: ✅ Không cần gặp gỡ khách hàng ✅Làm hồ sơ toàn quốc ✅Thời gian xử lý nhanh chóng