Hướng dẫn nhập hồ sơ PDF lên TEMO qua Phần mềm Camscanner trên hệ điều hành iOS và Android

Cài đặt phần mềm Camscanner

 • ✅ Tải về phiên bản cho Android:
  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.intsig.camscanner
 • ✅ Tài về phiên bản cho iOS
  https://itunes.apple.com/us/app/camscanner-free-pdf-document/id388627783?mt=8

Hướng dẫn cho hệ điều hành iOS

 • Bước 1: Chụp hình các chứng từ bằng ứng dụng Camera thường hoặc trực tiếp trên Camscanner. (Vui lòng đảm bảo hình ảnh chụp rõ nét, không mất góc cạnh. Sắp xếp chứng từ theo đúng thứ tự.)
 • Bước 2: Nhấp vào chứng từ đã chụp và chọn nút Share => Chọn PDF => Chọn Lưu vào Tệp
 • Bước 3: Lựa chọn Thư mục cần lưu tệp PDF này. (Ghi nhớ đường dẫn để có thể chọn ở trên TEMO)
 • Bước 4: Trên TEMO chọn phần Tải lên chứng từ => Chọn dấu (Dấu 3 chấm) => Chọn Tệp
 • Bước 5: Tìm theo đường dẫn đã lưu tệp PDF ở bước 3 và chọn.
 • Bước 6: Xác nhận và Tải chứng từ lên

Video hướng dẫn thao tác trên iOS

Hướng dẫn trên iOS