Lotte Finance Điều chỉnh sản phẩm vay tiền mặt cho KH có lịch sử tín dụng

Tóm tắt bài viết

LOTTE Finance gửi Quyết định điều chỉnh chính sách đối với một số Sản phẩm cho vay tiền mặt Qúy đối tác vui lòng cập nhật thông tin để triển khai kế hoạch bán hàng.

Nội dung

Điều chỉnh sản phẩm chi vay tiền mặt đối với khách hàng có lịch sử tín dụng, thay đổi mã sản phẩm, lãi suất và kỳ hạn tối đa, cụ thể như sau.

  • Other Surrogate – Outstanding (Cho vay theo khoản vay còn dư nợ tại TCTD phi Ngân hàng) – Mã sản phẩm : FS004 – Lãi suất: 50% – Kỳ hạn: 6-24 tháng
  • Other Surrogate – Payoff (Cho vay theo khoản vay đã tất toán tại TCTD phi Ngân hàng) – Mã sản phẩm : FS005 – Lãi suất: 48% – Kỳ hạn: 6-24 tháng
  • Bank Surrogate (Cho vay theo lịch sử tín dụng tại Ngân hàng) – Mã sản phẩm : FS006 – Lãi suất: 47% – Kỳ hạn: 6-36 tháng

Hiệu lực

Đối với hồ sơ nhập mới từ ngày 18/12/2019