Lotte Finance Hỏi đáp về Sản phẩm cho vay tiền mặt Khách hàng có lịch sử tín dụng tại TCTD khác

Kính gửi anh/chị,

Đơn vị phát triển sản phẩm vay xin làm rõ nội dung đối với Sản phẩm cho vay tiền mặt Khách hàng có lịch sử tín dụng tại TCTD khác như sau:

–          Hiện mô hình của các Đơn vị sau: COMMCREDIT – Khối tín dụng tiểu thương của VPBank (Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng), COM-B- Khối Khách hàng Đại chúng của OCB (Ngân hàng Phương Đông) và Trung tâm TPFICO (FICO) – Khối tín dụng tiêu dùng của TP Bank (Ngân hàng Tiên Phong) đang hoạt động tương tự như các công ty tài chính.

–          Do đó những KH dùng khoản vay đang còn dư nợ/khoản vay đã tất toán tại các đơn vị này để chứng minh cho lịch sử tín dụng khi vay vốn theo Sản phẩm cho vay tiền mặt dành cho KH có lịch sử tín dụng tại các TCTD khác sẽ KHÔNG được vay theo nhóm BANK SURROGATE (Cho vay theo lịch sử tín dụng tại Ngân hàng) – mã sản phẩm FS003, mà chỉ có thể vay theo nhóm OTHER SURROGATE – OUTSTANDING – mã sản phẩm FS001 hoặc OTHER SURROGATE –PAYOFF – mã sản phẩm FS002.