Lotte Finance QĐSP cho vay tiền mặt Khách hàng có lịch sử tín dụng tại TCTD khác

Kính gửi các Anh/Chị,

Đơn vị Phát triển sản phẩm xin gửi lại các Anh/Chị Quy định sản phẩm cho vay tiền mặt dành cho Khách hàng có lịch sử tín dụng tại các tổ chức tín dụng khác.

1.      Nội dung chính:

Hỏi đáp về sản phẩm