LOTTE Finance Quy định sản phẩm cho vay tiền mặt dành cho Khách hàng có Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Kính gửi các Anh/Chị,
Đơn vị Phát triển sản phẩm kính gửi các Anh/Chị Quy định sản phẩm cho vay tiền mặt dành cho Khách hàng có Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Điều kiện chính của sản phẩm như sau:

1.       Điều kiện chính:

  • Độ tuổi: từ đủ 20 – 60 tuổi (tại thời điểm kết thúc khoản vay không quá 60 tuổi).
  • Khách hàng hoặc vợ/chồng khách hàng có hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đã mở từ 1 năm trở lên và còn hiệu lực.
  • Mỗi Hợp đồng BHNT chỉ áp dụng cho 1 khoản vay tại Lotte Finance
  • Khách hàng đã đóng phí được 1 kỳ gần nhất (đóng phí hàng năm hoặc 6 tháng 1 lần)/2 kỳ gần nhất (đóng phí hàng quý)/ 6 kỳ gần nhất (đóng phí hàng tháng)
  • Chỉ chấp nhận khách hàng có tối đa 2 khoản vay tại TCTD khác (không bao gồm thẻ tín dụng và khoản vay thế chấp) khi vay vốn tại Lotte Finance
  • Các điều kiện khác theo quy định sản phẩm trong file đính kèm.

3. Hướng dẫn tra cứu HĐ Bảo hiểm nhân thọ trực tuyến