Lotte Finance Quy định sản phẩm cho vay tiền mặt dành cho Khách hàng là Nhân viên Nhà nước

Kính gửi các Anh/Chị,

Đơn vị Phát triển sản phẩm kính gửi các Anh/Chị Quy định sản phẩm cho vay tiền mặt dành cho Khách hàng là Nhân viên Nhà nước (chi tiết theo file đính kèm).

1.      Điều kiện chính:

Điều kiện chung:

  • Thời gian đã công tác tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội và các đơn vị sự nghiệp công lập tối thiểu 03 tháng (không tính thời gian thử việc, thử thách, học việc).
  • Nhận lương qua tài khoản Ngân hàng

Hạn mức, thời hạn cho vay, lãi suất

Tên sản phẩm GOVERNMENT EMPLOYEES A GOVERNMENT EMPLOYEES B
Mã sản phẩmGM001GM002
Loại hình công việc KH là cán bộ/công chức/viên chức/hợp đồng lao động không thời hạn Hợp đồng lao động có thời hạn tối thiểu 01 năm
Hạn mức 10- 100 triệu đồng 10-50 triệu đồng
Thời hạn 6-36 tháng 6-36 tháng
Lãi suất 22% 55%

Danh mục hồ sơ

  1. Phiếu thông tin KH
  2. Hình ảnh KH và Nhân viên kinh doanh
  3. CMND/CCCD
  4. Hộ khẩu
  5. SMS tra cứu thuê bao
  6. POA (mã sp GM001 không phải cung cấp POA)
  7. Hợp đồng lao động/Phụ lục hợp đồng lao động/Hợp đồng làm việc/Quyết định bổ nhiệm/Quyết định tiếp nhận/Quyết định nâng lương/Xác nhận công tác/Xác công việc hoặc các chứng từ tương đương
  8. Sao kê tài khoản trả lương 3 tháng gần nhất