LOTTE Finance Quyết định ban hành Mẫu phiếu thông tin khách hàng áp dụng đối với các sản phẩm cho vay

Kính gửi các Anh/Chị,
Đơn vị Phát triển sản phẩm kính gửi các Anh/Chị Quyết định ban hành Mẫu phiếu thông tin khách hàng áp dụng đối với các sản phẩm cho vay (không bao gồm cho vay trả góp):

1.      Nội dung chính:

Ban hành mẫu Phiếu thông tin khách hàng mới áp dụng đối với sản phẩm cho vay mua xe ô tô và cho vay tiền mặt.

2.      Hiệu lực thi hành:

–          Văn bản này có hiệu lực kể từ Thứ hai ngày 01/07/2019 (áp dụng đối với các hồ sơ mới đưa lên hệ thống TEMO kể từ ngày này).

–          Đối với các hồ sơ vay đã đưa lên hệ thống TEMO trước ngày 01/07/2019, các đơn vị liên quan tiếp tục sử dụng và nhập liệu theo mẫu Phiếu thông tin hiện hành.

Biểu mẫu mới

[embeddoc url=”https://temo.vn/wp-content/uploads/2019/06/PHIEU-THONG-TIN-KHACH-HANG-VAY-TIEN-MAT.pdf” download=”all”]

Hướng dẫn điền phiếu thông tin mới

[embeddoc url=”https://temo.vn/wp-content/uploads/2019/06/Huong-dan-dien-Phieu-thong-tin-KH___________________________________________-1.pdf” download=”none”]

Ví dụ

[embeddoc url=”https://temo.vn/wp-content/uploads/2019/06/Ví-dụ-mẫu.pdf” download=”none”]