Lotte Finance Quyết định cho vay tiền mặt (sửa đổi lần 2)

Kính gửi các Anh/Chị,

Đơn vị PTSP cho vay tiền mặt kính gửi các Anh/Chị Quyết định cho vay tiền mặt (sửa đổi lần 2)

1.      Nội dung chính:

–          Triển khai cho vay Khách hàng là bộ đội, quân dân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng.

2.      Hiệu lực thi hành:Văn bản này có hiệu lực kể từ Thứ ba ngày 13/08/2019.

Hỏi đáp