Lotte Finance Thông báo SP mới : Cho vay đối với Khách hàng có hóa đơn tiện ích

Kính gửi Anh/Chị,
Phòng PTSP Cho vay kính gửi Anh/Chị: Quy định sản phẩm cho vay tiêu dùng đối với Khách hàng có hóa đơn tiện ích thuộc chiến dịch Lotte Finance

1.     Nội dung sản phẩm khách hàng vay theo hóa đơn tiện ích

  • Vay theo hóa đơn tiện ích : hóa đơn điện EVN, hóa đơn nước sạch, hóa đơn truyền hình, hóa đơn internet
  • Số tiền vay : từ 10-20 triệu
  • Lãi suất 55%/năm
  • Thời gian vay từ 6-12 tháng
  • Độ tuổi khách hàng từ 22-55 tuổi (tại thời điểm kết thúc khoản vay không quá 55 tuổi)
  • Khách hàng có thu nhập bình quân >= 3 triệu đồng / tháng
  • Tại thời điểm nộp hồ sơ vay KH đã từng/đang vay tại TCTD (bao gồm cả thẻ tín dụng)
  • Khách hàng hoặc vợ/chồng KH đứng tên trên hóa đơn và đang sinh sống tại địa chỉ trên hóa đơn. Địa chỉ trên hóa đơn và trùng khớp với đại chỉ trên hộ khẩu của KH
  • Mỗi mã KH/số hợp đồng chỉ được áp dụng cho 01 khoản vay duy nhất.Trường hợp khoản vay theo sản phẩm này đã trải qua 06 kỳ trả nợ hoặc đã tất toán thì KH và vợ/chồng của KH có thể tiệp tục dùng mã KH/số hợp đồng đã từng vay để thực hiện khoản vay khác.

2. Hiệu lực thi hành

Sản phẩm này có hiệu lực kể từ Thứ hai ngày 10/03/2020.