Lotte Finance Thông báo sửa đổi SP : Cho vay đối với Khách hàng có hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Kính gửi Anh/Chị,
Phòng PTSP Cho vay kính gửi Anh/Chị: Quy định sản phẩm cho vay tiêu dùng đối với Khách hàng có hợp đồng bảo hiểm nhân thọ thuộc chiến dịch Lotte Finance

1.     Nội dung sản phẩm khách hàng vay theo hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

 • Người mua hợp đồng BHNT là KH hoặc vợ/chồng KH
 • Phí bảo hiểm hàng năm >= 5 triệu đồng/năm
 • Chỉ chấp nhận KH có nguồn thu nhập từ lương và/hoặc tự doanh
 • Độ tuổi khách hàng từ 20-60 tuổi (tại thời điểm kết thúc khoản vay không quá 60 tuổi)
 • KH đã đóng phí bảo hiểm liên tục được :
  • 1 kỳ gần nhất nếu đóng phí hàng năm hoặc 6 tháng/lần ; hoặc
  • 2 kỳ gần nhất nếu đóng phí hàng quý; hoặc
  • 6 kỳ gần nhất nếu đóng phí hàng tháng
 • Mỗi hợp đồng BHNT chỉ dành cho 1 khoản vay theo sản phẩm này tại Lotte finance.
 • KH không nợ phí bảo hiểm kỳ đóng phí gần nhất khi nộp hồ sơ vay vốn.
 • Cách xác định thu nhập : thu nhập/tháng = (phí bảo hiểm/năm : 12) : 10%
 • Thu nhập tối đa ghi nhận : 30 triệu đồng/ tháng

2. Hiệu lực thi hành

Sản phẩm này có hiệu lực kể từ Thứ hai ngày 10/03/2020.