Lotte Finance Thông báo thay đổi thông tin về phương thức thanh toán qua mã thanh toán tại Woori

Từ ngày 21/08/2019, Ngân hàng Woori Bank đã thay đổi dịch vụ thanh toán dư nợ thẻ tính dụng LOTTEFINANCE qua mã thanh toán (Virtual Account), để tránh nhầm lẫn cho Khách hàng khi thanh toán dư nợ qua kênh này.

Vì vậy, Bộ phận vận hành thẻ xin thông báo thông tin như bên dưới. Kính mong các anh/chị phổ biến cho các agent, sale và nhân viên bên dưới để hỗ trợ Khách hàng

Khách hàng dùng dịch vụ chuyển tiền nhanh 24/7

Trước ngày 21/08/2019 Từ ngày 21/08/2019 trở về sau
1.Khách hàng nhập mã thanh toán (Virtual Account) vào trường số tài khoản nhận tiền1.Khách hàng nhập mã thanh toán  (Virtual Account) vào trường số tài khoản nhận tiền
2.Khách hàng lựa chọn ngân hàng thụ hưởng “Woori Viet Nam”2.Khách hàng lựa chọn ngân hàng thụ hưởng “ Woori Viet Nam”
3.Hệ thống tự động hiển thị tên tài khoản nhận là “LOTTE FINANCE”3.Hệ thống tự động hiển thị tên tài khoản nhận là “LOTTE Tên Khách hàng”
Ví dụ, mã thanh toán là của Nguyễn Văn A thì hệ thống sẽ tự động hiển thị tại trường tên tài khoản nhận là: LOTTE NGUYEN VAN A

Khách hàng dùng dịch vụ chuyển tiền CITAD

Trước ngày 21/08/2019 Từ ngày 21/08/2019 trở về sau
1. Khách hàng nhập mã thanh toán  (Virtual Account) vào trường số tài khoản nhận tiền1. Khách hàng nhập mã thanh toán  (Virtual Account) vào trường số tài khoản nhận tiền
2. Khách hàng lựa chon/nhập ngân hàng thụ hưởng “Ngan hang TNHH MTV Woori Viet Nam”2. Khách hàng lựa chọn/nhập ngân hàng thụ hưởng “ NH TNHH MTV Woori Viet Nam”
3. Khách hàng nhập tên tài khoản nhận tiền “Công ty tai chinh TNHH MTV Lotte Viet Nam”3.Khách hàng nhập tên tài khoản nhận tiền “LOTTE Tên Khách hàng” 
Ví dụ, mã thanh toán là của Nguyễn Văn A thì Khách hàng nhập LOTTE NGUYEN VAN A (Chú ý: Tên Khách hàng viết Tiếng Việt không dấu)