LOTTE FINANCE Tiếp tục triển khai miễn POA cho sản phẩm lương tại HN, HCM

Kính gửi các Anh/Chị,

Việc miễn chứng từ POA với địa bàn Hà nội, HCM vẫn tiếp tục được triển khai theo Quyết định số 19-2399 ban hành ngày 02/04/2019. Theo đó, điều kiện miễn POA trong trường hợp khách hàng thỏa đồng thời các điều kiện sau:

  • Khách hàng sinh sống/làm việc tại địa bàn Hà Nội/Hồ Chí Minh
  • Khách hàng từ 30 tuổi trở lên tính đến thời điểm nộp hồ sơ lên hệ thống
  • Khách hàng làm việc tối thiểu 2 năm tại Công ty hiện tại (Cung cấp xác nhận công việc, HĐLĐ, thẻ BHYT/các chứng từ khác thể hiện thâm niên làm việc)

Do đó, Phòng PTSP thông báo để các đơn vị nắm được thông tin và tiếp tục thực hiện theo Thông báo này.