Lotte Finance Truyền thông Gọi điện thẩm định Người tham chiếu là Người thân

Kính gửi các Anh/Chị Sales,

Sau khi xin ý kiến các bộ phận liên quan, Phòng PTSP tiền mặt gửi thông báo đến các Anh/Chị v/v Gọi điện cho Người tham chiếu là Người thân của KH như sau:

1.       Đối với trường hợp KH không muốn người thân biết về khoản vay (CHỈ TRONG TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT), Sales ghi tại phần ghi chú của Phiếu thông tin KH như sau “Không thông báo khoản vay với gia đình”

2.       Điều kiện áp dụng:

–          Khoản vay <= 40 triệu

–          Áp dụng cho tất cả các sản phẩm cho vay tiền mặt, ngoại trừ 2 sản phẩm sau: 1- Cho vay theo hóa đơn EVN, 2- Cho vay theo Lương (A, B,C) mà KH cung cấp xác nhận lương.

–          Sales phải note tại trường Ghi chú như sau “Không thông báo khoản vay với gia đình”.

Lưu ý: Việc khách hàng không cung cấp tham chiếu là người thân trong gia đình sẽ giảm mức độ uy tín và dẫn đến tỷ lệ phê duyệt sẽ bị giảm. Chỉ sử dụng trong trường hợp đặc biệt

Cơ chế này sẽ bắt đầu áp dụng kể từ ngày 25/07/2019.

Trân trọng thông báo!