LOTTEFinance Quy định sản phẩm cho vay tiền mặt dành cho Khách hàng có lịch sử tín dụng tại các Tổ chức tín dụng

Kính gửi các Anh/Chị,

Đơn vị Phát triển sản phẩm kính gửi các Anh/Chị Quy định sản phẩm cho vay tiền mặt dành cho Khách hàng có lịch sử tín dụng tại các Tổ chức tín dụng. Điều kiện chính của sản phẩm như sau:

1.      Nội dung điều chỉnh chính:

Điều kiệnHiện hànhĐiều chỉnh
Lịch sử tín dụng–    KH đang có dư nợ tại Ngân hàng/ Công ty tài chính khác và đã trải qua 6 kỳ trả nợ tính đến thời điểm nộp hồ sơ lên hệ thống; hoặc-    KH đã tất toán dư nợ tại một Ngân hàng/ công ty tài chính khác không quá 6 tháng và đã trả nợ được tối thiểu 3 kỳ.KH thỏa mãn một trong 2 trường hợp sau:a.   KH đang có dư nợ (không bao gồm thẻ tín dụng):-    KH đang có dư nợ tại TCTD khác; và-    Có ít nhất một khoản vay đã trả nợ được tối thiểu 6 kỳ; và-    Trong vòng 30 ngày kể từ ngày KH nộp hồ sơ vay vốn tại Lotte Finance (căn cứ theo Phiếu thông tin KH) trở về trước, KH chưa phát sinh thêm khoản vay mới tại bất kỳ TCTD nào.b.   KH đã tất toán toàn bộ các khoản vay (không bao gồm thẻ tín dụng):-    KH đã tất toán toàn bộ các khoản vay tại TCTD khác; và-    Có ít nhất một khoản vay đã tất toán không quá 6 tháng tính đến thời điểm đề nghị vay vốn tại LotteFinance và đã trả nợ được tối thiểu 3 kỳ.
Hồ sơHồ sơ khoản vay cũ: không quy địnhKH cung cấp hồ sơ theo một trong 2 trường hợp sau:a.   Đối với khoản vay đang còn dư nợ (đã trả nợ tối thiểu 6 kỳ):-    Hợp đồng tín dụng/Lịch trả nợ/Ảnh chụp màn hình tra cứu khoản vay[1] (thể hiện tên khách hàng, số hợp đồng/mã khoản vay)/sao kê tài khoản vay; hoặc-    Hóa đơn/phiếu nộp tiền trả nợ (chứng từ tương đương)/Tin nhắn thông báo (nhắc nợ/đã trả nợ) – của kỳ trả nợ tối thiểu 6 kỳ trước.b.   Khoản vay đã tất toán (khoản vay đã tất toán không quá 6 tháng tính đến thời điểm đề nghị vay vốn tại LotteFinance và đã trả nợ được tối thiểu 3 kỳ):Hợp đồng tín dụng/Lịch trả nợ/Ảnh chụp màn hình tra cứu khoản vay[2] (thể hiện tên khách hàng, số hợp đồng/mã khoản vay)/Sao kê tài khoản vay/Xác nhận tất toán/Hóa đơn nộp tiền/Phiếu nộp tiền trả nợ (chứng từ tương đương)/ tin nhắn thông báo liên quan tới khoản vay.

2.      Hiệu lực thi hành:

–          Văn bản này có hiệu lực kể từ Thứ hai ngày 01/07/2019 – áp dụng đối với các hồ sơ mới đưa lên đưa lên hệ thống ECM.

–          Các hồ sơ đưa lên hệ thống ECM trước ngày 01/07/2019, anh/chị tiếp tục thực hiện theo quy định sản phẩm cũ và hoàn thành việc giải ngân trước ngày 08/07/2019 (các mã sản phẩm theo quy định sản phẩm cũ sẽ hết hiệu lực vào ngày này)

VĂN BẢN QUY ĐỊNH SẢN PHẨM

[embeddoc url=”https://temo.vn/wp-content/uploads/2019/07/19-4027.QD_.TGD-Credit-Institution-Surrogate-Cash-loan-scheme.pdf” download=”none”]

HỎI ĐÁP VỀ SẢN PHẨM

[embeddoc url=”https://temo.vn/wp-content/uploads/2019/07/Truyen-thong-Surrogate-unlock.pdf” download=”none”]

BẢNG TỔNG HỢP SẢN PHẨM LOTTE FINANCE

[embeddoc url=”https://temo.vn/wp-content/uploads/2019/07/20190625-Tổng-hợp-Scheme-unlock.xlsx” viewer=”microsoft”]