LOTTEFinance Thông tin văn phòng tạm thời SIP Đà Nẵng

Field Operation gửi thông tin cập nhật văn phòng tạm thời của SIP Đà Nẵng, khi có văn phòng chính thức sẽ có email thông báo thay đổi sau.

Đồng thời là cập nhật các đầu mối liên hệ tại SIP/Booth, anh/chị cập nhật theo danh sách dưới đây:

Địa chỉ: Studio 6, tầng 2 Co-working Space, tòa nhà IOT SPACE, số 63 Phan Đăng Lưu, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng ( Văn phòng tạm thời)

Danh sách nhân viên hỗ trợ SIP Đà Nẵng

  • Nguyễn Thị Ly Na – 0936256163
  • Ngô Bảo Trung – 0905347267