LƯU Ý QUAN TRỌNG CHIẾN DỊCH AVAY

🎉🎉 [CƠ HỘI DUY NHẤT VỚI CHIẾN DỊCH AVAY] 🎉🎉
Các bạn ơi, các bạn ơi,
TEMO xin thông báo 1 tin cực hot đến các bạn 😘😘😊
Chiến dịch sẽ áp dụng chương trình: Không giới hạn khu vực bán đối với sản phẩm CPQL và CPS. Đồng nghĩa với việc publisher sẽ có cơ hội rộng mở tới bất cứ khu vực nào bạn muốn đó ạ. 🔥🔥🔥
🎉Cùng đẩy số ngay hôm nay!Đặc biệt, AVAY KHÔNG GIỚI HẠN số lượng lead và sẽ tự động duyệt campaign luôn nhé.
❗ Để biết thêm chi tiết về chiến dịch AVAY, vui lòng truy cập: https://a.temo.vn/