MCredit Sửa đổi điều kiện cung cấp chứng minh nhân thân trong các thể lệ sản phẩm cho vay tiền mặt

Temo xin thông báo Mcredit “Sửa đổi điều kiện cung cấp chứng minh nhân thân tại các thể lệ sản phẩm cho vay tiền mặt”

Nội dung sửa đổi như sau:

Theo nội dung sửa đổi, đối tượng Khách hàng sử dụng chứng minh quân đội để vay vốn và không có CMND thường /Thẻ CCCD sẽ không thỏa bất cứ thể lệ sản phẩm nào của Mcredit.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 14/8/2019.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các nhân/đơn vị vui lòng liên hệ Phòng đối tác để được hỗ trợ.

Trân trọng cảm ơn./.