MCREDIT Thông báo thay đổi Thể lệ sản phẩm cho vay tiền mặt đối với KH có thẻ BHYT

cập nhật quy định mới của Mcredit áp dụng với Thể lệ sản phẩm cho vay tiền mặt đối với KH có thẻ BHYT như sau:

1.      Gói sản phẩm BHYT tập hợp lại vào còn 1 gói CS BHYT 47
2.      Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 03/07/2019 và áp dụng đối với các hồ sơ được nhập lên hệ thống kể từ ngày 03/07/2019.

Các tài liệu hỗ trợ triển khai sản phẩm tại file đính kèm.

SchemeNội dung sửa đổi – CS BHYT 47
Đối tượng khách hàngKhách hàng là cá nhân làm việc tại các Tổ chức/Doanh nghiệp, có thẻ bảo hiểm y tế, thuộc các mã đối tượng: QN, CY, CH, HC, XK, DN, HX, NN, TK
Khoản vay tiêu dùng đề nghị10-22
Lãi suất năm47%
[embeddoc url=”https://temo.vn/wp-content/uploads/2019/07/Tổng-hợp-sản-phẩm-kênh-đối-tác-27.06.19.xlsx” download=”none” viewer=”microsoft”]