MCREDIT THÔNG BÁO: TRIỂN KHAI SẢN PHẨM CHO VAY TIỀN MẶT ĐỐI VỚI KH CÓ GIẤY CNDK XE MÁY

Finstar xin thông báo về việc Mcredit sẽ áp dụng triển khai sản phẩm cho vay tiền mặt với Khách hàng có giấy Chứng nhận đăng ký xe máy. Cụ thể:

  • Thời gian áo dụng: kể từ ngày 18/06/2019
  • Thể lệ sản phẩm chi tiết như dưới
  • Các tài liệu hỗ trợ triển khai sản phẩm tại file đính kèm

Tổng hợp sản phẩm MCredit

[embeddoc url=”https://temo.vn/wp-content/uploads/2019/06/Tổng-hợp-sản-phẩm-kênh-đối-tác-14.06.19-1.xlsx” viewer=”google”]

Hỏi đáp về sản phẩm

[embeddoc url=”https://temo.vn/wp-content/uploads/2019/06/QA-SẢN-PHẨM-MBIKE.pdf” download=”none”]

Hướng dẫn triển khai và nhập liệu MBIKE

[embeddoc url=”https://temo.vn/wp-content/uploads/2019/06/Hướng-dẫn-triển-khai-và-nhập-liệu-MBIKE-_14062019.pdf” download=”all”]

Bảng tính giá trị xe

[embeddoc url=”https://temo.vn/wp-content/uploads/2019/06/File-tính-giá-trị-xe-1.xlsx” download=”none” viewer=”microsoft”]