PTF: Thông báo tạm thời điều chỉnh hoạt động tại địa bàn Hải Dương

Kính gửi anh/chị,

Finstar xin thông báo: 

Hiện tỉnh Hải Dương đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, vì vậy các hoạt động kinh doanh không thể thực hiện được.

Do đó PTF thông báo tạm dừng hoạt động kinh doanh tại Hải Dương kể từ ngày 17/02/2021 tới khi có thông báo mới.

Sale không upload lên hệ thống các hồ sơ vay của khu vực Hải Dương.

Anh/chị vui lòng năm thông tin và thực hiện.

Trân trọng!