SHB Finance Sản phẩm cho vay tiền mặt

Chiến dịch SHB Finance đã được triển khai trên nền tảng Temo.

SHB-Finance là công ty tài chính mới được thành lập dưới sự hậu thuẫn và nguồn vốn lớn từ ngân Hàng SHB của “Bầu Hiển”. Với kinh nghiệm và nền tảng tài chính vững chắc được thừa hưởng từ ngân hàng SHB cùng với danh tiếng của ngân hàng này, Campaign SHB-Finance chính là một sự lựa chọn sáng suốt cho các Temer muốn đẩy mạnh doanh số ở lĩnh vực tài chính.

Tổng quan sản phẩm