THÔNG BÁO CẬP NHẬT CHIẾN DỊCH CASH24.VN

🤩Cash 24: THÔNG BÁO ĐÃ CHÍNH THỨC LÊN SÀN, CÓ ĐƠN LÀ CÓ TIỀN🤩

🌟🌟Một tin vui dành cho các Publisher tài chính. Chiến dịch Cash 24 CPL đã chính thức quay trở lại, chỉ cần khách hàng nộp hồ sơ vay là có hoa hồng ngay.

‼️Lưu ý chiến dịch này sẽ ghi nhận hoa hồng ngay từ lúc khách hàng nộp hồ sơ vay.

Do đó nếu không ra vay thì Publisher vẫn được tính hoa hồng đầy đủ. Đây là một điểm khác biệt so với chiến dịch Cash 24 CPS hiện tại trên hệ thống.

Với chiến dịch Cash 24 CPS thì user cần phải được giải ngân. Còn CPL thì đơn vay không cần chất lượng, các trường hợp nợ xấu hoặc không giải ngân thì bạn vẫn được tính hoa hồng bình thường.

✅Hoa hồng của chiến dịch này là 10.000/đơn nộp thành công lên hệ thống.

Do đó các bạn hãy chọn lựa chiến dịch phù hợp để chạy nhé.

👉Link đăng ký chiến dịch Cash 24: a.temo.vn