THÔNG BÁO THỜI GIAN NGHỈ LỄ CHIẾN DỊCH F88

🔥Thông báo tạm dừng chiến dịch F88 do nghỉ lễ 30.04-01.05🔥

‼️Chiến dịch F88 sẽ tạm dừng 02 ngày 30.04-01.05, các bạn Publisher không đẩy số vào thời gian này nhé.

⏰Thời gian chạy lại: 02.05.2020

Các bạn nắm thông tin nhé!